Hospitals in Danang City 

C Hospital

Add:   122 Hai Phong St., Hai Chau Dist., Danang City

Tel:     (84-511) 823 643

 

Da Nang Hospital

Add:   103 Quang Trung St., Hai Chau Dist., Danang City

Tel:     (84-511) 821 118 / 821 119

Fax:    (84-511) 829 966

 

Hospital of Dermatology and Venerology

Add:   91 Dung Si Thanh Khe St., Thanh Khe Dist., Danang City

Tel:     (84-511) 756 951

Fax:    (84-511) 756 970

 

Hospital of Traditional Medicine

Add:   411 Phan Chau Trinh St., Hai Chau Dist., Danang City

Tel:     (84-511) 822 752 / 823 285

Fax:    (84-511) 822 752

 

 

Source: VNAT