Hospitals in Ho Chi Minh City 
 

30/4 Hopital

Add:   9 Su Van Hanh St., Ward 9, Dist. 5, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 835 6583

 

An Nhon Tay Hospital

Add:   Cho Cu Hamlet, An Nhon Tay Commune, Cu Chi Dist., Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 794 6443

 

Cho Ray Hospital

Add:   201B Nguyen Chi Thanh St., Ward 12, Dist. 5, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 855 4138

Fax:    (84-8) 855 7267

 

Vietnam - France Hospital in HCM City

Add:   6 Nguyen Luong Bang St., Tan Phu Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 411 3333

 

Hochiminh City Medical Hospital

Add:   179 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist. 3, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 932 6579

Fax:    (84-8) 932 6004

 

Hospital of Dermatology and Venerology

Add:   69B Ngo Thoi Nhiem St., Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 930 5995

 

Hospital of Pediatrics No.1

Add:   2 Su Van Hanh St., Ward 10, Dist. 10, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 835 3255

 

Hung Vuong Hospital

Add:   128 Hung Vuong, St., Ward 12, Dist. 5, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 855 8532

 

Nguyen Tri Phuong Hospital

Add:   468 Nguyen Trai St., Ward 4, Dist. 5, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 923 4349

 

Pasteur Institude

Add:   167 Pasteur St., Ward 8, Dist. 3, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 823 0352

 

Sai Gon General Hospital

Add:   125 Le Loi Str., Dis.1, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 829 7709

Fax:    (84-8) 822 5988

 

Thong Nhat Hospital

Add:   1 Ly Thuong Kiet St., Ward 7, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 864 2143

 

Thu Duc General Hospital

Add:   Tan Phu Hamlet, Linh Chung Communce, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 896 4992

 

Tropical Diseases Hospital

Add:   190 Ben Ham Tu St., Ward 1, Dist. 5, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 923 8704

 

Trung Vuong Hospital

Add:   266 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 865 6744

 

Tu Du Obstetric Hospital

Add:   284 Cong Quynh Str., Dist.1, Ho Chi Minh City

Tel:     (84-8) 839 1229

Fax:    (84-8) 839 6832

 

Source: VNAT